Üyelik Formu

İZCİLİK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
06 – 60 – 022

ÜYELİĞE GİRİŞ TAAHHÜTNAMESİ

ÜYELİK NO :                                                                                               FOTOĞRAF

ADI SOYADI :……………………………………………………………………..

BABA-ANA ADI :……………………………………………………………………..

DOĞUM YERİ VE YILI :……………………………………………………………………..

MESLEĞİ :……………………………………………………………………..

TAHSİLİ :……………………………………………………………………..

KAN GRUBU …………………………………………………….

CEP TELEFONU :……………………………………………………………………..

E-MAİL …………………………………………………….

İŞ ADRESİ :……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

EV ADRESİ :……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

İŞ TELEFONU :……………………………………………………………………..

EV TELEFONU :……………………………………………………………………..

T.C KİMLİK NO :……………………………

İLİ :……………………………CİLT No :………………………….

İLÇESİ :……………………………AİLE S. NO :…………………………..

MAHALLE-KÖY :……………………………SIRA NO :…………………………..

İZCİLİK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NA

Derneğinizin tüzüğünü okudum. Üyelik görevlerimi yerine getireceğimi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uyacağımı, derneğin faaliyetleri kanalı ile Türk İzciliğinin gelişmesi ve desteklenmesi doğrultusunda elimden geleni yapacağımı taahhüt eder, üyeliğimin kabulünü arz ederim. ……../……../…………..

Adı-Soyadı :
İmza :

İZCİLİK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

Sayın…………………………………………………………………………… ……../……./…………tarihindeki üyelik talebi incelenerek, Yönetim Kurulumuzun ………/………/…………… tarihli oturumunda üyeliği …………….sıra no ile kabulüne karar vermiştir.

SAYMAN GENEL SEKRETER BAŞKAN