Yönetim Kurulu

Aşkın ÜÇVET (Başkan)
Merih ÇOPUR (2. Başkan)
Fatih Mehmet KOVANCI (Genel Sekreter)
Binnaz YALÇINKAYA (Sayman)
Tunç MAHMUTOĞLU (Üye)
Bülent PİŞKİN (Üye)
Hakan ACER (Üye)